Hanna

Psykoterapeuttikoulutettava ja psykiatrinen sairaanhoitaja

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston alaisuudessa. Osana opintojani otan vastaan koulutuspotilaita. 

Päivätyönäni työskentelen psykiatrisena sairaanhoitajana terveysasemalla. Itsenäisen vastaanoton pitämisestä minulla on pitkä kokemus, lisäksi olen työskennellyt erilaisilla psykiatrisilla osastoilla. 

Vastaanotollani on rento tunnelma. Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, aina kuitenkin asiakasta kunnioittaen. Tärkeintä minulle on, että asiakas kokee olevansa vastaanotolla turvassa. Pyrin aina näkemään ihmisen diagnoosin takana, ja tästä syystä ratkaisukeskeisyys minua viehättääkin. Menneisyytesi tai diagnoosisi eivät määritä sinua.

Keskustelijana olen aktiivinen ja helposti innostuva. Tavoitteenani on luoda tasavertainen yhteistyösuhde, ja auttaa asiakasta tunnistamaan ja vahvistamaan hänessä jo olevia vahvuuksia. 

Koulutus

  • Ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot Lti/Itä-Suomen yliopisto 2020-
  • Kognitiivinen lyhytterapeutti (2022-2023)
  • Psykoterapeuttiopintojen edellyttämät lisäopinnot (Helsingin avoin yliopisto 2018-2019, 30op)
  • Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmäkoulutus, ryhmänohjaajakoulutus, erilaisia tyopaikkakohtaisia menetelmäkoulutuksia
  • Sairaanhoitaja amk 2014